Pixelnet jest firmą informatyczną powstałą w wyniku połączenia pasji odkrywania nowych technologii z ich efektywnym wykorzystaniem w prowadzeniu biznesu.

Podstawowym naszym zadaniem są usługi które  pomagają dostosować infrastrukturę informatyczną klienta do nowych i stale zmieniających się wymagań biznesowych i technicznych. Sprawdzone i dopasowane rozwiązania  umożliwiają naszym klientom skoncentrować się na rozwoju swojej podstawowej działalności oraz optymalizacji kosztów działu informatycznego. Nasza bogata wiedza i doświadczenie pozwala nam poniesienie odpowiedzialności za zachowanie ciągłości działania biznesowego klienta w obszarze  IT.

Potrafimy doskonale dopasować rozwiązania informatyczne do potrzeb i celów stawianych przez współpracującą z nami firmę. Opieramy się na zdobytej wiedzy, bogatym doświadczeniu we wdrażaniu zróżnicowanych projektów informatycznych a także na umiejętnościach właściwego wykorzystania dostępnych na rynku najnowszych technologii. Dzięki temu do grona naszych klientów należą przedsiębiorstwa  z różnych branż  małego i średniego sektora ale obsługujemy również instytucje budżetowe takie jak: szkoły, urzędy pracy, urzędy miasta.